אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא אחת התופעות העצובות ביותר שיכולות להתרחש – ואחת הסיבות המוצדקות ביותר לפנות לעורך דין (רצוי כזה בעל ניסיון בתחום רגיש במיוחד זה) על מנת לפעול בנחישות ובמהירות למיגורה.

ההגדרה של אלימות במשפחה היא כל התעללות של אחד מבני המשפחה בבן משפחה אחר, בין אם היא באה לידי ביטוי באופן פיזי ובין אם היא באה לידי ביטוי בצורה מילולית, נפשית או מינית. הסוג הכי נפוץ של אלימות משפחתית הוא בין בני זוג, כשישנם יותר מקרים בהם הגבר הוא האלים, אולם כמשרד שמתמחה בתיקים אלה, טיפלנו גם במקרים בהם הגבר היה דווקא הקורבן וכן באלימות של ילדים כלפי ההורים, של ההורים כלפי הילדים, של אלימות ביחס לקשישים במשפחה ושל אלימות בין אחים.

מקרים נוספים הנופלים תחת הקטגוריה של אלימות משפחתית, ושגם עבורם נדרשת מעורבות של עו"ד בעל ניסיון רב בתחום הם תלונות כוזבות, הוצאת צווי הרחקה, בקשות לצווי הגנה וטיפול בהליכי גירושים בעקבות אלימות.

פעולה נחושה ומיידית

בכל מקרה של אלימות במשפחה יש לפעול באופן מיידי ונחרץ מאוד.
זוהי למעשה העצה הראשונה שניתנת לקורבן האלימות על ידי כל עו"ד מנוסה, שכן ברוב רובם של המקרים לקורבן ישנם גם רגשות חיוביים ביחס למתעלל, וחשוב לסייע לו, כלומר לקורבן, להבין את המצב לאשורו ולא לאפשר להתעללות לחזור על עצמה.

עוד חשוב להבין כי אין להתייחס אל מקרה אלימות מכל סוג שהוא כאל מעידה חד פעמית, שכן ברובם המוחלט של המקרים התנהלות אלימה היא אינדיקציה מובהקת לדפוס התנהגות קבוע – בין אם מדובר באלימות פיזית, בין אם נפשית, בין אם מילולית ובין אם מינית (שלכולן אותה רמת חומרה).

התייחסות החוק

החוק למניעת אלימות במשפחה (התשנ"א 1991) מאפשר גם לבני המשפחה של קורבן האלימות לבקש עבורו צו הגנה – צו המהווה אמצעי חירום ואוסר על בן המשפחה האלים להתקרב אל הקורבן או להטרידו בכל צורה שהיא.
בנוסף קובע החוק כי לבית המשפט הסמכות להוציא צו הגנה גם במעמד צד אחד (אם כי לפרק זמן מוגבל), וזאת בהליך מהיר לנוכח חומרת המצב, ואפילו ללא הגשתה של תלונה במשטרה.

עוד יצוין כי כל מי שנתקל במקרים של אלימות כלפי קטינים או חסרי ישע, כך לשון החוק, מחויב לדווח על המקרה לרשויות הרלוונטיות.

המקום שלכם להתבטא