הסגת גבול

הסגת גבול היא עבירה פלילית המוגדרת כהימצאות במקום השייך לאדם אחר והישארות בו למרות בקשה מפורשת לצאת, וזאת במטרה להפחיד את האדם, להעליבו או לפגוע בו בכל דרך אחרת.

חשוב להדגיש כי גם הכנסת יד "בלבד" אל ביתו של אדם עשויה להתפרש על ידי בית המשפט כהסגת גבול, ולמעשה אפילו צלצולים חוזרים ונשנים בפעמון דלת הכניסה הם בגדר הסגת גבול.

דוגמה נוספת לשימוש בסעיף זה היא ישיבה על אופנוע החונה על מדרכה או כביש למרות בקשה של בעליו לא לעשות כן. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי בעל ניסיון.