קבלת דבר במרמה

עבירת "קבלת דבר במרמה" פירושה קבלה של טובות הנאה, סכומי כסף, פרס כלשהו, משרה ובעצם כל דבר, מוחשי או לא מוחשי – תוך כדי מרמה.

עונש המקסימום על העבירה הוא 3 שנות מאסר בפועל בנסיבות רגילות, ואם מדובר בנסיבות מחמירות העונש עשוי להגיע גם ל- 5 שנים.

חשוב להדגיש כי מרמה עשויה לבוא לידי ביטוי גם בדרך של שתיקה או השמטתם של פרטים חשובים מחוזה. יחד עם זאת, על התביעה להוכיח כי הנאשם אכן ידע כי דבריו אינם אמת או כי היה מודע לכך שהוא מבצע מעשה מרמה על מנת להרשיעו בעבירה חמורה זו.

דוגמאות ספציפיות לקבלת דבר במרמה הן קבלת קצבאות ביטוח לאומי על בסיס מסמך כוזב, קבלת טובת הנאה מינית, הוצאה של סכום כסף מאדם על סמך הבטחה כוזבת כי הוא יזכה לרווחים גבוהים בזכות כך, זיוף מסמך במטרה להתקבל למשרה ספציפית ועוד.

מטרתו של עו"ד פלילי היא לזכות את הנאשם (כשאחת האפשרויות כאמור היא הוכחה כי הנאשם לא ידע כי הוא מבצע מעשה מרמה), ואם אין מנוס מהרשעה, להוביל לעונש קל ככל האפשר (קנס או מאסר על תנאי).