הונאה

הונאה היא אחת העבירות היותר חמורות שמכיל ספר החוקים, ובתי המשפט נוטים להחמיר עם מי שהוכח כי ביצע עבירה זו.
חשוב להדגיש כי בימינו גם לא מעט אנשים הגונים ונורמטיביים מבצעים עבירה זו מבלי להיות מודעים להשלכות (דוגמה טובה לכך היא זיוף תעודת זהות במטרה להיכנס למועדון). במקרים שכאלה ההמלצה הכללית להיעזר בעו"ד מנוסה תקפה שבעתיים, שכן גם אם עבר נקי ואפילו תום לב מסוים עשויים להשפיע על הפרקליטות ועל בית המשפט, עדיין חובה לקבל עזרה מאיש מקצוע שיודע כיצד לשכנע את הגופים הנ"ל "לוותר" על עונש כבד.

עבירת הונאה היא גם אחת העבירות היותר מגוונות בספר החוקים. דוגמאות אחדות לכך הן הונאת נושים – התחמקות מתשלום חובות בדרכים פסולות, עבירה שדינה עד 3 שנים מאסר בפועל; התחזות לאדם אחר – עבירה שגם היא עלולה להוביל לעד 3 שנות מאסר בפועל; התחזות לבעל תעודה – למשל, רופא או רואה חשבון וכו', שהעונש בגינה הוא עד 5 שנים מאסר בפועל; הונאה באמצעות זיוף; מעילה – כלומר ניצול לרעה של אמון לשם קבלת טובות הנאה או רווחים; פרסום שבסיסו שקר – למשל הצגתו של מוצר שיוצר בסין ככזה שיוצר בארץ; ועוד.